Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 4
 • 162 m²
 • 16.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 15 m²
 • 2.85 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 54.5 m²
 • 12.5 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 27 m²
 • 6 tỷVND
E
Đã bán
 • 6
 • 2
 • 102 m²
 • 12.8 tỷVND
F
 • 3
 • 4
 • 21 m²
 • 3.87 tỷVND