Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 4
 • 162 m²
 • 16.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 15 m²
 • 2.85 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 89.79 m²
 • 15 tỷVND
D
 • 2
 • 3
 • 56 m²
 • 8.1 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 40 m²
 • 6.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 39.1 m²
 • 9.2 tỷVND