Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 40 m²
 • 9.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 92 m²
 • 13.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 5.36 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 45 m²
 • 5.13 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 40 m²
 • 5.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 36 m²
 • 5.9 tỷVND