Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 81.49 m²
 • 3 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80.2 m²
 • 9.25 tỷVND
C
 • 7
 • 5
 • 58.4 m²
 • 9.9 tỷVND
D
 • 2
 • 3
 • 99 m²
 • 9.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 19 m²
 • 1.99 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 43.3 m²
 • 4.9 tỷVND