Nhà đất lân cận

A
 • 122.3 m²
 • 2.55 tỷVND
B
 • 5
 • 5
 • 555 m²
 • 12.8 tỷVND
C
 • 194.4 m²
 • 2.75 tỷVND
D
 • 211.4 m²
 • 2.52 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 114.8 m²
 • 2.85 tỷVND
F
 • 2
 • 3
 • 125.4 m²
 • 3.4 tỷVND