Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 157 m²
 • 16.2 tỷVND
B
 • 144 m²
 • 15 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 3.55 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 40.6 m²
 • 3.15 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 48 m²
 • 6.2 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 88 m²
 • 11.5 tỷVND