Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 20 m²
 • 1.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 18 m²
 • 1.55 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 3.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 52 m²
 • 5.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 2.85 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 69.8 m²
 • 2.9 tỷVND