Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 39.7 m²
 • 8 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 28 m²
 • 6.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 39 m²
 • 5 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 19.4 m²
 • 2.4 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 82.5 m²
 • 12 tỷVND
F
 • 3
 • 1
 • 16.7 m²
 • 2.5 tỷVND