Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 3
 • 71.1 m²
 • 8.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 8
 • 75.25 m²
 • 27 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 8.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 27 m²
 • 3.09 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 48.1 m²
 • 8.5 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 87.5 m²
 • 7.8 tỷVND