Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 25.3 m²
 • 2.93 tỷVND
B
 • 6
 • 7
 • 34 m²
 • 7 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 32.1 m²
 • 5.2 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 33.7 m²
 • 4.7 tỷVND
E
 • 8
 • 6
 • 83 m²
 • 15.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 55 m²
 • 8.5 tỷVND