Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 63.4 m²
 • 4 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 41.9 m²
 • 3.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 90 m²
 • 4.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 50.3 m²
 • 5.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 50 m²
 • 3.5 tỷVND