Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 55.1 m²
 • 7.75 tỷVND
B
Đã bán
 • 12
 • 12
 • 67.3 m²
 • 6 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 60 m²
 • 6.5 tỷVND
D
 • 72 m²
 • 6.48 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 56.6 m²
 • 7.95 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 26 m²
 • 2.55 tỷVND