Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 100 m²
 • 11.5 tỷVND
B
 • 5
 • 3
 • 52.9 m²
 • 6.2 tỷVND
C
 • 93.3 m²
 • 9.6 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 37.2 m²
 • 4.3 tỷVND
E
 • 52.1 m²
 • 4.75 tỷVND
F
 • 6
 • 7
 • 65.5 m²
 • 11.5 tỷVND