Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 43 m²
 • 2.32 tỷVND
B
 • 103.1 m²
 • 5.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 60 m²
 • 3.95 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 50.5 m²
 • 4.48 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 35 m²
 • 2.75 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 53.5 m²
 • 4.2 tỷVND