Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 33.48 m²
 • 5.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 17 m²
 • 2.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28.8 m²
 • 2.78 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 39.1 m²
 • 3.7 tỷVND
E
 • 3
 • 4
 • 39 m²
 • 5.45 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 17 m²
 • 2.85 tỷVND