Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 32.1 m²
 • 3.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 51 m²
 • 6.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 30.2 m²
 • 10.7 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 33.7 m²
 • 4.8 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 61.94 m²
 • 3.2 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 91 m²
 • 5.2 tỷVND