Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 35 m²
 • 7.05 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 61.7 m²
 • 6.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 82.6 m²
 • 45 tỷVND
D
Đã bán
 • 6
 • 7
 • 40 m²
 • 18.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 82.2 m²
 • 19 tỷVND
F
 • 2
 • 3
 • 22.7 m²
 • 5.6 tỷVND