Nhà đất lân cận

A
 • 8
 • 8
 • 160 m²
 • 7.3 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 44 m²
 • 2.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 98 m²
 • 7.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 67.6 m²
 • 4 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 93.3 m²
 • 4.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 3.05 tỷVND