Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 61.2 m²
 • 3.75 tỷVND
B
 • 5
 • 3
 • 48 m²
 • 5.3 tỷVND
C
 • 10
 • 10
 • 94.8 m²
 • 8.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 60.3 m²
 • 5.1 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 50.6 m²
 • 3.25 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 128.4 m²
 • 6.8 tỷVND