Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 81.5 m²
 • 5.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 80 m²
 • 5.18 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 15.2 m²
 • 2.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 58.1 m²
 • 8 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 39.9 m²
 • 7 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 6
 • 84.2 m²
 • 13.5 tỷVND