Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 92.3 m²
 • 2.85 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 46 m²
 • 3.25 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 3.45 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 49 m²
 • 3.38 tỷVND
E
Đã bán
 • 100 m²
 • 3.8 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 52.4 m²
 • 5.05 tỷVND