Nhà đất lân cận

A
 • 540 m²
 • 30 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 44.3 m²
 • 11.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 48 m²
 • 7.9 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 66.69 m²
 • 14.5 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 25 m²
 • 2.2 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 56 m²
 • 3.6 tỷVND