Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 61.8 m²
 • 2.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 130 m²
 • 6.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 130 m²
 • 6.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 55 m²
 • 2.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 128.46 m²
 • 5.3 tỷVND
F
 • 4
 • 6
 • 76 m²
 • 27.8 tỷVND