Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 69.7 m²
 • 4.23 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 52.7 m²
 • 6.8 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 57 m²
 • 5.35 tỷVND
D
 • 8
 • 6
 • 128 m²
 • 5 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 14.1 m²
 • 1.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 35 m²
 • 4.5 tỷVND