Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 47.2 m²
 • 6.2 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 19 m²
 • 4.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 10.7 m²
 • 2.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 42.4 m²
 • 4.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 47.6 m²
 • 7.6 tỷVND
F
 • 5
 • 3
 • 43 m²
 • 9.5 tỷVND