Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 60 m²
 • 5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 7.5 tỷVND
C
 • 2
 • 3
 • 22.4 m²
 • 3.98 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 59 m²
 • 14 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 50.7 m²
 • 6.6 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 56 m²
 • 5.95 tỷVND