Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 35 m²
 • 6.35 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 68 m²
 • 15.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 36.76 m²
 • 9.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 39 m²
 • 11.5 tỷVND
E
 • 6
 • 5
 • 50.2 m²
 • 8.5 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 1.67 tỷVND