Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 7.5 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 60 m²
 • 5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 56.5 m²
 • 5 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 36.1 m²
 • 8.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 24.4 m²
 • 2.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 50.7 m²
 • 6.6 tỷVND