Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 33 m²
 • 10.35 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 32 m²
 • 9.4 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 35 m²
 • 7.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 77 m²
 • 13 tỷVND
E
 • 8
 • 9
 • 35.8 m²
 • 16.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 27 m²
 • 11.33 tỷVND