Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 20 m²
 • 2.3 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 124 m²
 • 6.5 tỷVND
C
 • 5
 • 5
 • 192.17 m²
 • 11.5 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 67.2 m²
 • 2.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 61 m²
 • 2.43 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 2.75 tỷVND