Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 101.65 m²
 • 16 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 36.94 m²
 • 4 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 49.7 m²
 • 7 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 22.75 m²
 • 3.25 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 64 m²
 • 8 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 36.3 m²
 • 3.5 tỷVND