Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 101.65 m²
 • 16 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 50 m²
 • 5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 68.1 m²
 • 7.2 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 43.7 m²
 • 5 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 60 m²
 • 5.95 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 145 m²
 • 19 tỷVND