Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 96.5 m²
 • 10 tỷVND
B
 • 4
 • 4
 • 30.7 m²
 • 7.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 50 m²
 • 11 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 5
 • 40 m²
 • 7 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 43 m²
 • 6.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28 m²
 • 3.65 tỷVND