Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 2
 • 51.3 m²
 • 12.8 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 49.21 m²
 • 19 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 20.3 m²
 • 3.3 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 89.13 m²
 • 13 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 22 m²
 • 3.15 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 76.7 m²
 • 5.05 tỷVND