Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 11.1 m²
 • 1.98 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 26.8 m²
 • 5.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 32.2 m²
 • 9 tỷVND
D
Đã bán
 • 54.5 m²
 • 9.5 tỷVND
E
 • 2
 • 3
 • 17.7 m²
 • 4 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 36.6 m²
 • 6.8 tỷVND