Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 4
 • 36.1 m²
 • 6.1 tỷVND
B
Đã bán
 • 6
 • 7
 • 72 m²
 • 18.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 74 m²
 • 14.5 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 30.2 m²
 • 2.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 47 m²
 • 6.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 54.2 m²
 • 12 tỷVND