Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 31.3 m²
 • 4.85 tỷVND
B
Đã bán
 • 6
 • 4
 • 45 m²
 • 10.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 50 m²
 • 8.7 tỷVND
D
 • 3
 • 4
 • 67 m²
 • 15 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 44.1 m²
 • 8.5 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 46 m²
 • 7.9 tỷVND