Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 4
 • 64.1 m²
 • 15.2 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 26.9 m²
 • 4.95 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 40.95 m²
 • 8.2 tỷVND
D
 • 3
 • 4
 • 36 m²
 • 7.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 59.4 m²
 • 6.2 tỷVND
F
 • 3
 • 4
 • 43 m²
 • 8 tỷVND