Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 3.1 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 75 m²
 • 4.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 52.8 m²
 • 4.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 58.1 m²
 • 5.25 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 57 m²
 • 3.1 tỷVND
F
 • 3
 • 1
 • 50.6 m²
 • 3.35 tỷVND