Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 33.7 m²
 • 6.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 35 m²
 • 4.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 21.5 m²
 • 3.75 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 56 m²
 • 6.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 5 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 176.4 m²
 • 19 tỷVND