Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 100 m²
 • 4.2 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 205.6 m²
 • 10.3 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 144 m²
 • 3.75 tỷVND
D
 • 126.9 m²
 • 5.46 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 78.9 m²
 • 4.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 60 m²
 • 1.6 tỷVND