Nhà đất lân cận

A
 • 126.9 m²
 • 5.46 tỷVND
B
Đã bán
 • 433 m²
 • 14.2 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 50.4 m²
 • 3.4 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 144 m²
 • 3.75 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 71.2 m²
 • 3.2 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 205.6 m²
 • 10.3 tỷVND