Nhà đất lân cận

A
 • 6
 • 3
 • 79.1 m²
 • 15 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 18 m²
 • 2.35 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 11.7 m²
 • 2.6 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 72.3 m²
 • 7.2 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 20 m²
 • 4.45 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 35.5 m²
 • 3.3 tỷVND