Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 23 m²
 • 2.4 tỷVND
B
 • 4
 • 2
 • 35 m²
 • 3.99 tỷVND
C
 • 46.7 m²
 • 8 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 33.3 m²
 • 3.7 tỷVND
E
 • 4
 • 2
 • 62.3 m²
 • 6.4 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 41.4 m²
 • 5.2 tỷVND