Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 52.6 m²
 • 2.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 3.65 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 3.25 tỷVND
D
Đã bán
 • 52.8 m²
 • 2.85 tỷVND
E
 • 85 m²
 • 4.3 tỷVND
F
 • 94 m²
 • 4.5 tỷVND