Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 4.35 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 80 m²
 • 3 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 30 m²
 • 1.85 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 30 m²
 • 1.8 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 86 m²
 • 3 tỷVND
F
 • 1
 • 2
 • 16.7 m²
 • 2.1 tỷVND