Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 89.4 m²
 • 2.8 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 122 m²
 • 3.4 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 106.7 m²
 • 3 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 104.3 m²
 • 3.5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 91 m²
 • 3.2 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 105 m²
 • 3.5 tỷVND