Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 109 m²
 • 5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 110 m²
 • 5 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 147 m²
 • 6 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 106 m²
 • 5.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 106 m²
 • 3.95 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 112 m²
 • 3.9 tỷVND