Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 31 m²
 • 7 tỷVND
B
 • 26
 • 29
 • 85.7 m²
 • 23 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 9.6 m²
 • 2.35 tỷVND
D
 • 77.3 m²
 • 8.2 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 33 m²
 • 5 tỷVND
F
Đã bán
 • 200 m²
 • 20 tỷVND