Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 31.2 m²
 • 3.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 53.7 m²
 • 6 tỷVND
C
 • 4
 • 5
 • 86.7 m²
 • 6 tỷVND
D
Đã bán
 • 7
 • 6
 • 70 m²
 • 4 tỷVND
E
 • 6
 • 6
 • 58.3 m²
 • 7.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 30.5 m²
 • 2.5 tỷVND